Покана за читалищата да се включат в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Фондация „Пловдив 2019“ обявява от днес отворена покана за финансиране на проекти, инициирани от и за читалищата в Пловдив и региона, с направление „Читалища: общностно участие и иновации“.

Като уникален български принос в многообразието на европейската култура, читалищата са основен фокус в програмата на Европейска столица на културата и клъстера „Културата среща хората“. След вдъхновяващото изложение на читалища от Пловдив и пловдивски регион, организирано преди година, сега фондация „Пловдив 2019“ предоставя специална възможност на самобитните общностни центрове и техните партньори да развият проекти и организират събития специално по повод 2019 година.

Поканата е насочена към целия Южен Централен район, който включва областите Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали и Пазарджик. Могат да кандидатстват, както читалищата в тези области, така и техните партньори, които са приготвили специално проекти по повода, заедно с тях и местните общности. Поощряват се най-разнообразни културни изяви и възможности за обогатяване на културния живот на тези общности, както и за развиване на социално предприемачество.

Отворената покана с общ бюджет от 250 000 лв. е с максимално облекчени условия за реализация на малки проекти и включване на малки организации. Ще се разпределят не повече от 5000 лв. на проект, при минимално собствено финансиране от страна на кандидата от 20 %, което включва собствено оборудване и сгради. Според договора сумата на финансирането ще се изплаща с 80% аванс.

Срокът за кандидатстване по отворената покана за и с читалища е 31 януари 2018 г. Фондация „Пловдив 2019“ се ангажира с информационни и обучителни срещи за читалищата в областта и региона за 3-месечния период, отворен за кандидатстване. Одобрените събития ще бъдат със срок за реализация до края на 2019 г. и ще влязат в официалната програма на Европейска столица на културата.

Пълният текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването, са качени на сайта на фондацията: http://bit.ly/2z82llP

В началото на 2018 г. предстои още една отворена покана, специално насочена към малки проекти в рамките на програмата, която да даде допълнителна възможност на малките организации да осъществят своите идеи вече в по-широки партньорства.

Коментари

Още обяви